Miejsca, w których spotkaliśmy się z życzliwością i gotowością do pomocy: